Jak rozpocząć proces inwestycyjny?

Najważniejszym aspektem rozpoczęcia procesu inwestycyjnego jest wybór terenu pod inwestycję (działki). W przypadku gdy inwestor zastanawia się nad wyborem terenu, architekt pomoże w analizie działki pod względem możliwości zabudowy oraz uzbrojenia terenu.

Proces projektowy zaczyna się od przeanalizowania kliku niezbędnych dokumentów, będących podstawą do oceny istniejącej sytuacji oraz wyceny tematu. Są to:

  • mapa zasadnicza do celów opiniodawczych,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w przypadku jego braku należy wystąpić o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy).

Powyższe dokumenty inwestor może pozyskać samodzielnie w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Powiatowym Wydziale Geodezji i Kartografii lub poprosić o to architekta.

W biurze projektowym PROARCH w Nysie wszystkie formalności załatwiamy za Państwa!

Comments are closed.